ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ

1. Доставката се извършва от куриерска фирма на посочен от клиента адрес. Стойността на куриерската услуга се определя от куриерската фирма в зависимост от начина на доставка и теглото на поръчаната стока, според техния ценоразпис, спрямо посочения от Потребителя адрес. Доставката е за сметка на Потребителя и не се включва в цената на Артикулите, посочена на Сайта.

1.1. Срокове на доставка. Сроковете на доставка се потвърждават при допълнителното уточняване на поръчката с клиента. Сроковете зависят от зоната на обслужване на куриерската фирма и обикновено са в рамките на 1-3 работни дни на територията на България.

1.2. При ненавременна доставката, Дружеството не дължи неустойка на клиента, а той от своя страна си запазва правото да откаже поръчката.

1.3. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Клиент, поръчал продукт/и през Сайта и получил същите по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

1.3.1. При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени.

1.3.2. Не е спазен предварително уговорения срок за доставка.

1.3.3. Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.

1.3.4. Цената, която Потребителят следва да заплати не съответства на цената при потвърждение на поръчката.

1.3.5. При условията на чл. 69, ал.3 от ЗЗППТ.

1.3.6. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

1.3.7. Покритие на разходите по връщане на стоката на търговеца. При изброените по-горе случаи разходите по връщането на артикула се покриват по предварително споразумение от двете страни или само от едната в зависимост от причините за връщането .

1.3.8. Връщането на Стока поради неразбиране на описанието, недоглеждане и каквато да е неяснота по отношение на поръчаната стока е за сметка на клиента и в случаи на груби нарушения на правилата, Дружеството си запазва правото да блокира възможността за влизане в акаунта.

Scroll