ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Спай Системс ООД (наричано по-долу „Дружеството“) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн spy-systems.bg (наричан за краткост „Сайт“), както и условията за ползване на електронния магазин, находящ се на Сайта. Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на spy-systems.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия". Сайтът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта. Моля прочетете внимателно изложените правила и Общи условия за ползване. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане, до напускането му.

1.Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1. “Сайтът” е spy-systems.bg - уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

1.2. „Съдържанието“ е:

  • цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
  • съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Сайта посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
  • всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на Дружеството, независимо от начина на комуникация;
  • информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Сайта в даден период;
  • Информация, касаеща Дружеството или каквато и да е информация, с източник Дружеството.

1.3. “Дружеството” е Спай Системс ООД с адрес гр.София ...., ЕИК ....

1.4. “Потребител“ е всяко публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието или Услугите, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.).

1.5. “Артикули”, “Продукти”, или “Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

1.6. „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупува продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

1.7. “Поръчка” е индивидуалната заявка за закупуване на избрания/ите Артикул/и съгласно условията, предвидени в Сайта относно начина на доставка и плащане от страна на Потребителя. Поръчката е акт на действие, който Потребителят прави свободно, по собствен избор, и обвързва със силата на договор Потребителя и Дружеството.

1.8. “Потвърждение” е процесът, по време на който служител на Дружеството потвърждава Поръчката с Потребителя по телефон и изпраща обобщение на Поръчката на eлектронната поща на Потребителя, ако последният е предоставил такъв.

1.9. “Стойност на поръчката” е общата стойност на Артикулите в потребителксата кошница в момента на подаване на Поръчката. Стойността на поръчката не включва транспортни разходи.

1.10. “Стойност на доставката” е стойността на транспорта на Артикулите от потвърдената поръчка до посочения и потвърден адрес на Потребителя. Стойността на доставката се определя съгласно т. 4.3. от Общите условия.

2. Общи условия

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между Дружеството и Потребителя.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Потребителят се придържа към настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница spy-systems.bg.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, Потребителят еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите или Дружеството.

2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Дружеството предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Дружеството (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Дружеството.

2.5.2. Дружеството ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Потребителят може да се свърже с представители на Дружеството или да използва интернет връзките, които е получил от Дружеството за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Дружеството.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Дружеството и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Дружеството ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години.

3. Цени

3.1. Сайтът има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване.

3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на Поръчката и Потвърждението на желаната стока.

3.3. Сайтът се задължава да достави заявената за покупка Стока на посочения от Потребителя адрес в срок, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки, съгласно т. 2.1. от раздел Условия за доставка , заявената за покупка стока в необходимото количество и качество.

3.4. Потребителят се задължава:

  • Да заплати цената на стоката според условията, съгласно т. 3.5. от Общите условия.
  • Да заплати разходите по доставката, съгласно т. 3.3 от Общите Условия.
  • Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, spy-systems.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

3.6. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка. Всички артикули са с предварително начислено ДДС, като разходите за доставка не са включени в цените на артикулите.

3.7. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от Потребителя при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

4. Условия на пазаруване

4.1. Регистрация. Регистрацията е препоръчителна при пазаруване през страницата на spy-systems.bg. Необходимо е да се попълнят регистрационни полета, в която се посочват коректни данни, необходими за изпълнението на поръчката като протоколи за доставка, валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

4.2. Поръчка. Поръчки се приемат денонощно през интернет страницата spy-systems.bg или на е-мейл адрес sales@spy-systems.bg. Поръчки, постъпили до 15:00 ч. в делничен ден, се обработват на същия ден; Поръчки, получени след 15:00 ч. в делничен ден, се обработват на следващия ден; Поръчки, постъпили събота и неделя, както и през празнични дни, се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчка представител на Сайта ще се свърже с Вас според горния график на посочения в поръчката телефон за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителни детайли.

4.3. Доставка. Доставката се извършва от куриерска фирма на посочен от клиента адрес. Стойността на куриерската услуга се определя от куриерската фирма в зависимост от начина на доставка и теглото на поръчаната стока, според техния ценоразпис, спрямо посочения от Потребителя адрес. Доставката е за сметка на Потребителя и не се включва в цената на Артикулите, посочена на Сайта.

4.3.1. Срокове на доставка. Сроковете на доставка се потвърждават при допълнителното уточняване на поръчката с клиента. Сроковете зависят от зоната на обслужване на куриерската фирма и обикновено са в рамките на 1-3 работни дни на територията на България.

4.3.2. При ненавременна доставката, Дружеството не дължи неустойка на клиента, а той от своя страна си запазва правото да откаже поръчката.

4.3.3. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Клиент, поръчал продукт/и през Сайта и получил същите по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

4.3.3.1. При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени.

4.3.3.2. Не е спазен предварително уговорения срок за доставка.

4.3.3.3. Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.

4.3.3.4. Цената, която Потребителят следва да заплати не съответства на цената при потвърждение на поръчката.

4.3.3.5. При условията на чл. 69, ал.3 от ЗЗППТ.

4.3.3.6. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

4.3.3.7. Покритие на разходите по връщане на стоката на търговеца. При изброените по-горе случаи разходите по връщането на артикула се покриват по предварително споразумение от двете страни или само от едната в зависимост от причините за връщането .

4.3.3.8. Връщането на Стока поради неразбиране на описанието, недоглеждане и каквато да е неяснота по отношение на поръчаната стока е за сметка на клиента и в случаи на груби нарушения на правилата, Дружеството си запазва правото да блокира възможността за влизане в акаунта.

4.4. Рекламация. В случай, че Потребителят получи стоката във вид несъответващ с условието за доставка, или друга стока различна от поръчаната, Дружеството ще я замени с доставка за негова сметка, или ще възстанови парите на Потребителя.

4.5. Начини на плащане. Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът заплаща стойността на поръчката и стойността на доставката. Заплащането на направените поръчки може да се извършва по два начина:

4.5.1. С наложен платеж – клиентът заплаща на куриера сума, равна на сбора на стойността на поръчката и стойността на доставката.

4.5.2. По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод. Поръчката ще бъде доставена от куриер, на когото трябва да бъде заплатена стойността на доставката.

5. Защита на личните данни

5.1. Дружеството Спай Системс ООД е регистриран администратор на лични данни и гарантира гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Личните данни, които Сайтът изисква при регистрация на клиент, се използват единствено за обслужването на потребителите – потвърждение и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в евентуални случаи на възникнали проблеми, свързани с Поръчката. Сайтът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

6. Връщане на продукт.

6.1. Потребителят има право да върне закупен от него продукт от интернет магазина spy-systems.bg в срок от четиринадесет работни дни от доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да неразопакована и без следи от употреба. В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума за продуктите, поръчани от Сайта. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи, ако има такива.

За използването на услугата е необходимо Потребителят да се обади на телефон, посочен в Сайта и да посочи номер на поръчката за покупка и банковата си сметка, като същият ще бъде информиран за адреса, на който продуктът да бъде изпратен заедно с придружаващите го документи и принадлежности (касова бележка, разписка и тн.).

Всички разходи, извършени от Потребител по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт” свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на Потребителя.

Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Дружеството в срок от 30 дни по специално посочена от Потребителя банкова сметка при наличие на предпоставките съгласно настоящите условия. В случай, че Потребителят няма посочена банкова сметка, заплатената цена на продукта ще бъде възстановена с наложен платеж чрез куриерска фирма.

На всеки върнат продукт се прави преглед от страна на Дружеството с оглед установяване на наличието или липсата на предпоставките съгласно настоящите условия.

Прегледът на върнатия от Потребителя продукт се извършва от трима служители на Дружеството, за което се съставя констативен протокол.

Дружеството отказва да възстанови заплатената цена, в случай, че при прегледа на върнатия продукт се установи липса на някое от изискванията съгласно настоящите условия, ако такова е констатирано в констативния протокол.

Дружеството не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при извършване на услугата „Връщане на продукт” чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговският вид и комплекта на продуктите, включително и такива възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането.

7. Авторски права и сигурност

7.1. Потребителят няма право да:

  • Да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта, без изрично разрешение на Дружеството.
  • Да ползват автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от spy-systems.bg.

8. Отговорност

8.1. Дружеството не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

8.2. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

8.3. Дружеството не е отговорно за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

9.Отговорно ползване

9.1. Дружеството не носи отговорност за начина, по който закупените Стоки ще бъдат използвани от Потребителя.

9.2. Всякакви евентуални вреди нанесени от Потребителя, използвайки закупените Стоки, на трети лица, не са отговорност на Дружеството.

9.3. Със съгласието си с Общите условия, Потребителят се задължава да използва закупените Стоки съобразно законодателството на Република България.

Настоящите условия важат единствено за онлайн магазинът на Спай Системс ООД на spy-system.bg.

Забележка
Условията за поръчка, доставка и плащане в Сайта съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.

Scroll