ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Защита на личните данни

1.1. Дружеството Спай Системс ООД е регистриран администратор на лични данни и гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Личните данни, които Сайтът изисква при регистрация на клиент, се използват единствено за обслужването на потребителите – потвърждение и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в евентуални случаи на възникнали проблеми, свързани с Поръчката. Сайтът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Scroll